Структура тарифу

Складові тарифу «МІСЬКВОДОКАНАЛ» станом на 12 травня 2020 року.

Складові тарифу

водопостачання

водовідведення

Рівень витрат т. грн.

Рівень витрат на м3, грн.

Рівень витрат т. грн.

Рівень витрат на м3, грн.

Витрати операційної діяльності

1853,6

15,4467

532,2

33,2625

Витрати виробничої собівартості

1230,4

10,2534

391,5

-

Прямі матеріальні витрати

448,2

3,7350

35,4

2,2125

Прямі витрати з оплати праці

396,2

3,3017

263,5

16,4687

Інші прямі витрати

325,1

2,7092

78,9

4,9313

Загальновиробничі витрати

60,9

0,5075

13,7

0,8563

Адміністративні витрати

351,6

2,9300

79,3

4,9562

Витрати на збут

271,6

2,2633

61,4

3,8375

Інші операційні витрати

-

-

-

-

Витрати фінансової діяльності

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності

-

-

-

-

Витрати на здійснення капітальних вкладень (базовий прибуток)

-

-

-

-

 

Запланований обсяг реалізації водопостачання – всього: 120,0 т. м3

Запланований обсяг реалізації послуг водовідведення – всього: 16,0 т. м3

Показник (без ПДВ)

Од. вим.

водопостачання

водовідведення

Базовий тариф

Грн. м3

15,4467

33,2625